ЛЕМЕШКО, А. В., АНТОНЕНКО, А. В., КОСТЕЦЬКИЙ, Д. І., ШРАМ, М. М., & ЗАКРЕНИЧНИЙ, А. С. (2023). МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ У СЕРЕДОВИЩІ OMNET++ З ВИКОРИСТАННЯМ INET FRAMEWORK. ITSynergy, (1), 37–59. https://doi.org/10.53920/ITS-2023-1-3