(1)
ЛЕМЕШКО, А. В.; АНТОНЕНКО, А. В.; КОСТЕЦЬКИЙ, Д. І.; ШРАМ, М. М.; ЗАКРЕНИЧНИЙ, А. С. МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ У СЕРЕДОВИЩІ OMNET++ З ВИКОРИСТАННЯМ INET FRAMEWORK. ITS 2023, 37-59.